Før maskinen tas i bruk

Les, forstå og følg alle produsentens instruksjoner, sikkerhetsregler, betjening og personløfterens tekniske beskrivelse. Forsikre deg om at alle som benytter maskinen gjør seg kjent med brukermanualen. Informer nye brukere om maskinen og dens funksjoner.

 

 •  Bruk ikke personløfteren som jordingskontakt for sveising.
 • Manøvrer aldri maskinen i sterk vind eller kastevind. Øk ikke plattformens flate eller belastning. Maskinens stabilitet minsker jo større flate som utsettes for vind.
 • Du må forsikre deg om at personløfterens maksimale belastning er tilstrekkelig for den maksimale vekten av personer, verktøy og utstyr før arbeidet starter.
 • Overbelastning og ujevn fordeling av vekt på arbeidsplattformen er farlig.
 • Overhengende last må ikke plasseres eller henges på noen del av plattformen.
 • Stiger eller stillaser må ikke plasseres i plattformen eller støttes mot noen del av personløfteren.
 • Bruk ikke maskin som kran, jekk eller støtte.
 • Ikke bruk personløfteren på underlag som beveger seg. Vær sikker på at alle dekk er i god stand og med rett lufttrykk.
 • Ikke bruk personløfteren dersom du lukter eller oppdager propan, bensin, diesel eller andre lett antennelige væsker.
 • Bruk alltid maskinen i godt ventilert område for å unngå giftig eksos (gjelder kun dieseldrevne sakselifter).
 • Bruk aldri en skadet maskin.
 • Sørg for at det finnes en person på bakkenivå som ved motorstans eller strømkutt kan bruke den manuelle nødsenkeprosedyren for å senke plattformen.
 • Forsikre deg om at du kjenner til alle anvisninger og oppgaver som har å gjøre med maskinens sikkerhet.Maskinen skal kun brukes av person over 18 år, og som har tilegnet seg informasjon om dens bruk og faktorer som har innvirkning på sikkerhet. 

 

Advarsel!

Denne personløfteren er ikke strømisolert og har derfor ingen beskyttelse mot elektrisitet (se tabell i brukermanual). Kontroller derfor om det finnes noen overhengende strømkabler på ditt arbeidssted.

 Hvis instruksene og sikkerhetsreglene i brukermanualen ikke følges, kan dette medføre alvorlig personskade.