Før maskinen tas i bruk

Les, forstå og følg alle produsentens instruksjoner, sikkerhetsregler, betjening og personløfterens tekniske beskrivelse. Forsikre deg om at alle som benytter maskinen gjør seg kjent med brukermanualen. Informer nye brukere om maskinen og dens funksjoner.

 • Kontroller at personløfteren er egnet for å kjøre på det underlaget som finnes på arbeidsstedet. På ”mykt” underlag må tilstrekkelig store underlagsplater legges under støttebenene. Sørg for at maskinens metallstøtteben festes tilstrekkelig slik at de ikke har mulighet for å skli.
 • I arbeidskurven skal det ikke oppholde seg flere enn to (2) personer samtidig +55 kg annen last, og den samlede belastningen skal ikke overstige 215 kg. Overbelastning og ujevn fordeling av vekt i kurv er farlig.
 • Tillegglasten må plasseres jevnt fordelt i kurven. Pass på at den ikke forskyver seg selv om kurven heller.
 • Ved sveisearbeid må ikke personløfteren eller noen del av den brukes som jording.
 • Det er forbudt å strekke seg ut over arbeidskurvens rekkverk.
 • Stiger, stigtrinn og andre typer klatreredskaper skal absolutt ikke brukes i kurven.
 • Maskinen skal ikke benyttes for å transportere varer eller personer mellom for eksempel ulike etasjer eller lignende.
 • Det er forbudt å oppholde seg i kurven under transport eller ved flytting av maskinen.
 • Bruk aldri personløfteren som kran, jekk eller støtte.
 • Ikke fest seler eller tau til gjenstander utenfor kurven.
 • Alle personløftere er konstruert for bruk i vindstyrken opp til en grense som skal være angitt i bruker-manualen. Bruk av personløfteren i vindstyrken som overstiger denne grensen kan føre til ustabilitet. Dersom vindstyrken overskrider 12,5 m/s (10 m/s for Dino 180T) må all arbeid med personløfteren avsluttes umiddelbart. Det er svært viktig å være klar over at vindstyrken øker i høyden. Vinden i 20 meters høyde kan være inntil 50% sterkere enn på bakkenivå.
 • Maskinen skal ikke benyttes dersom temperaturen er under -20°C
 • Bruk aldri maskinen dersom den ikke er i fullgod stand.
 • Gjør deg kjent med riktig bruk av nødsenkingssystemet og nødstopp bryter. Forsikre deg om at det finnes en annen ansvarlig person på stedet som vet hvordan nødsenkingssystemet brukes.
 • Forsikre deg om at du kjenner til alle anvisninger og oppgaver som har å gjøre med maskinens sikkerhet.
 • Maskinen skal kun brukes av person over 18 år, og som har tilegnet seg informasjon om dens bruk og faktorer som har innvirkning på sikkerheten.

 

Advarsel!

Hvis instruksene og sikkerhetsreglene i brukermanualen ikke følges, kan dette medføre alvorlig personskade.