Inspeksjon av arbeidsstedet hjelper operatøren til å bestemme om det er sikkert å bruke maskinen der. Inspeksjonen bør foretas av operatoren før maskinen kommer til arbeidsstedet.

  • Kontroller at underlaget tåler maskinens tyngde. Vær oppmerksom på hull, grøfter og fallfarer, samt  humper, bakker  eller søppel.
  • Kjellere og underetasjer kan ofte ha for svakt underlag og kan gi etter forvarsel.
  • Kraftig og langvarig regnvær kan føre til forandringer i bakken og føre til at personløfteren synker ned. Det samme kan skje når frossent underlag tiner opp. Kontroller underlagets tilstand jevnlig.
  • Kloakkrør, avløp, kummer, gass- og vannledninger osv. kan bli ødelagt av personløfterens vekt eller til og med gi etter slik at den velter.
  • Se om det finnes overhengende hindringer, strømførende kabler, høyspenningslinjer eller noen andre mulige usikre/farlige forhold som kan utgjøre en risiko.
  • Når du arbeider på et offentlig trafikkert område må hele arbeidsområdet sperres av med kjegler, sperrebukker, advarselsskilt ol. Ved arbeid i mørke på offentlig tilgjengelige steder må det i tillegg til sperringer brukes blinkende gule lys.
  • Det er ikke tillat for uautoriserte personer å omdirigere trafikken på en offentlig vei. Kontakt veimyndighetene eller politiet  for å innhente tillatelse.